Ikuo Yoshino
Class of 2006
Tyousei-mura, Tyousei-gun,
 Chiba
,
 Japan